وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به زبان چینی، آغاز سال نو را در چین تبرک گفت.