نخست وزیر عراق در سالروز بمباران شیمیایی شهر حلبچه اظهار کرد: شایسته است حلبچه در تقدیر از فداکاری‌های ساکنانش به استان تبدیل شود.