رژه الحشدالشعبی پیامی دیگر از محور مقاومت برای تامین امنیت و ثبات سراسری برای کل منطقه و خط و نشانی برای دشمنان منطقه از گروه‌های تروریستی گرفته تا رژیم صهیونیستی و حامیانشان است که حیات آنها دوامی نخواهد داشت و محور مقاومت نابودی آنها را رقم خواهد زد.