کپسول کوچک رادیواکتیوی که اخیرا در استرالیا گم شد، حاوی ماده‌ای رادیواکتیو بود که تشعشعاتش برای سلامتی خطرات بسیاری دارد.