دولت چین در پاسخ به تحریم‌های وضع شده اتحادیه اروپا علیه این کشور، ۱۰ تن از اعضای ارشد این اتحادیه به علاوه چند شرکت اروپایی را تحریم کرد.