وزارت خارجه چین از اجماع سران اجلاس آسه آن و تلاش برای حل مشکل میانمار استقبال کرد.