رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر ارمنستان در بیشکک، پایتخت قرقیزستان دیدار کرد.