کرملین اعلام کرد، رئیس‌جمهوری روسیه با نخست‌وزیر انگلیس بحران اواکراین و موضوع تضمین‌های امنیتی روسیه بررسی کرد.