رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه واشنگتن قصد سوء استفاده از دلار را دارد گفت: مسکو به دنبال وارد آوردن ضربه مهلکی به دلار است.