رئیس جمهور روسیه به منظور شرکت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد قرقیزستان شد.