رئیس جمهور روسیه در پیامی درگذشت الیزابت دوم، ملکه انگلیس را به چارلز سوم، پادشاه جدید این کشور تسلیت گفت.