ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در نشست سران تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) گفت که سازمان پیمان آتلانیک شمالی (ناتو) در بسیاری از مناطق دنیا دخالت می‌کند که این مستلزم یک اقدام جهانی (برای مقابله با آن) است.