سخنگوی کاخ کرملین طی سخنانی اعلام کرد که دیدار میان پوتین و بایدن به نتایج حاصل از مذاکرات وزرای خارجه دو کشور بستگی داشته و پوتین شخصا در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.