رئیس جمهور روسیه گفت: سرویس‌های امنیتی اوکراین سه حمله تروریستی علیه نیروگاه هسته‌ای کورسک انجام داده‌اند، اما ما توانستیم از عواقب وخیم حمله به این نیروگاه جلوگیری کنیم.