در پی تماس شنبه شب رهبران آمریکا و روسیه، یک مقام کرملین ضمن افشای جزئیات این تماس گفت که گفتگوی پوتین و بایدن در فضایی “هیستریک و بی سابقه” از سوی مقامات آمریکایی انجام شد.