دیدار سه‌شنبه رئیس جمهوری روسیه و رئیس امارات در سن‌پترزبورگ با یک اتفاق جالب همراه بود و در پایان این دیدار پوتین اورکتش را به بن زاید داد تا از وی دربرابر سرما محافظت کند.