“ولادیمیر پوتین” رئیس جمهوری روسیه گفت: نیروی دریایی این کشور هر آنچه که برای محافظت از روسیه لازم باشد، در اختیار دارد؛ آن‌ها قادر خواهند بود هر دشمنی را پیدا و به آن حمله کنند.