معاون رئیس جمهور سابق آمریکا حمله به کنگره آمریکا را روز تاریک و غم‌انگیزی برای تاریخ این کشور دانست و هشدار داد دولت جدید به‌دنبال تفرقه‌افکنی است.