مشاور اسبق «محمد بن زاید» و استاد دانشگاه اماراتی در توییتی از ۵ شرط این کشور برای بهبود روابط با ایران یاد کرد.