پنجمین کاروان لجستیک آمریکا امروز (چهارشنبه) در عراق هدف قرار گرفت.