پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرد که یک موتور تقویت کننده موشک را برای پرتاب و حمل سلاح مافوق صوت در منطقه یوتا آزمایش کرده که قرار است در نیرو‌های دریایی و زمینی آمریکا به کاربرده شود.