یک پایگاه آمریکایی مدعی است که وزارت دفاع آمریکا به دنبال جلب حمایت بایدن برای آزادی عمل در حمله به گروه‌های مقاومت عراق است.