نخست وزیران ارمنستان و گرجستان با حضور در مراسمی مشترک، یک پل جدید مرزی بین دو کشور به نام «پل دوستی» را که بخشی از بودجه آن را اتحادیه اروپا داده، افتتاح کردند.