فیلم منتشر شده در فضای مجازی، کتک خوردن یک نماینده کنست رژیم صهیونیستی از پلیس این رژیم در جریان تجمعی اعتراضی در قدس را نشان می‌دهد.