«نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد ارمنستان شد.