پلوسی گفت: ترامپ فردی است که صداقت انتخابات ما را خدشه دار کرده است، به سوگند ریاست جمهوری خود احترام نمی‌گذارد و افراد عجیب و غریبی را به دفاتر خود راه می‌دهد که ارزش‌های دموکراسی ما را نمی‌شناسند.