پزشک لیونل مسی می‌گوید آنقدر نگران ستاره آرژانتینی است که دوست دارد آلبی‌سلسته هر چه زودتر حذف شود تا مسی از احتمال یک مصدومیت شدید رهایی یابد.