دکتر آنتونی فاوچی از ۱۹۸۴ رئیس موسسه بیماری‌های عفونی آمریکا بوده و در مقابله با بیماری‌هایی چون ایدز و ابولا هم حضور داشته است. رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند او حدود ۲۰ ساعت در روز کار می‌کند.