کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان نخست برخی روزنامه‌های امروز صبح جهان بوده است. جو بایدن می‌گوید: ما آماده هستیم، با ۱+۵ درباره توافق هسته‌ای ایران وارد مذاکره شویم. در واقع آمریکا آماده است اعتماد اروپا را به دست آورد.