در پرونده موسوم به فروش آنلاین زنان مسلمان در هند چند نفر بازداشت شده‌اند.