پاکستان آزمایش پرتاب موشک بالستیک زمین به زمین شاهین -۱A با برد ۹۰۰ کیلومتر را با موفقیت انجام داد.