ائتلاف سعودی شنبه شب سلسله حملات هوایی در پایتخت یمن انجام داده است.