دوحه قطر به طور رسمی از انتخاب این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال جاری خبر داد.