با افزایش ذخایر نفت آمریکا و نگرانی از اینکه محدودیت‌های کرونایی جدید در چین، مصرف سوخت در این کشور کاهش دهد، قیمت نفت در معاملات آخرین روز کاری بازار‌های جهانی کاهش یافت.