الحشد الشعبی یکشنبه شب از پایان عملیات امنیتی گسترده ضد داعش در استان دیاله در شرق عراق خبر داد.