جلسه غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون کره شمالی شامگاه سه شنبه برگزار گردید و بدون هیچ اقدام یا صدور بیانیه پایان یافت.