مقامات قزاقستان روز سه‌شنبه از «تثبیت» اوضاع خبر دادند و قاسم ژُمارت توکایف، رئیس جمهوری از آغاز خروج سربازان روس و نیروهای متحدش ظرف روزهای آینده خبر داد.