وزیر خارجه پاکستان خواستار کمک‌های بین المللی به این کشور پس از سیل‌های «مخرب» اخیر شد.