اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان گفت که کشورش در حال بررسی خرید نفت روسیه با تخفیف است زیرا به دنبال رفع نگرانی‌ها مبنی بر بدهی‌های جهانی کمرشکن اسلام آباد پس از سیل‌های ویرانگر اخیر است.