رهبر کاتولیک‌های جهان در آستانه برگزاری اجلاس آب و هوایی گلاسکو از رهبران جهان خواست تا پاسخ اساسی به این بحران ارائه دهند.