پالایشگاه نفت ایالت ویرجینیای غربی آمریکا دچار آتش سوزی گسترده‌ای شده است.