نخست وزیر ارمنستان در دیدار امیرعبداللهیان از آمادگی این کشور برای گشایش سرکنسولگری ارمنستان در تبریز خبر داد.