سخنگوی کرملین اظهار کرد، سیاست امنیتی روسیه تاکید دارد این کشور تنها در صورتی که با “تهدیدی وجودی” مواجه شود می‌تواند از تسلیحات اتمی استفاده کند.