وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرد، زمان آن فرا رسیده است تا آمریکا مسئولیت کامل درد و رنج سوری‌ها در نتیجه حمایت‌هایش از تروریسم و اعمال اقدامات یک جانبه را بپذیرد.