میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌الملی مستقر در وین تصریح کرد اگر آمریکا واقعاً به احیای برجام متعهد است باید موضعی مفیدتر و دوستانه‌تر اتخاذ کند.