براساس توافق با ایتالیا پارلمان یونان امروز، چهارشنبه بررسی‌ها برای تصویب رسمی توسعه مرز‌های دریایی در دریای ایونی یا دریای یونان را آغاز کرد، این مساله بار دیگر در را به روی درخواست‌های توسعه مرز‌های دریایی یونان در اژه و مدیترانه شرقی باز می‌کند که منطقه مورد مناقشه با ترکیه است.