پارلمان لبنان، امروز(دوشنبه) در انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور ناکام ماند، زیرا هیچ نامزدی نتوانست دو سوم آرای نمایندگان را کسب کند.