نمایندگان پارلمان عراق در نشست چهارشنبه خود با انحلال این پارلمان در تاریخ هفتم ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ (۱۵ مهر) موافقت کردند.