پارلمان اروپا روز پنجشنبه با اکثریت آرا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های رژیم آل خلیفه بحرین را تصویب کرد.