شبکه عبری زبان “کان” گزارش داد که عبدالله دوم به زودی به رام الله سفر می‌کند که “این سفر وی تلاشی برای جلوگیری از تشدید تنش‌های احتمالی در ماه رمضان است”.